Privacy Policy & Cookies

Privacy Beleid

Hoe en waarom wij gegevens verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken.

Wie zijn wij?

Alles Over Ayurveda is een online voedsel/gezondheidszorg initiatief gevestigd in Nederland (EU). Dit betekent dat wij als rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de gegevens die Alles Over Ayurveda verzamelt, opereren onder de regelgeving van de Europese Economische Ruimte (EEA).

Dit beleid beschrijft hoe en waarom Alles Over Ayurveda persoonsgegevens verzamelt en gebruikt die specifiek afkomstig zijn van bezoeken aan de Alles Over Ayurveda-website: https://www.Allesoverayurveda.nl/ of andere webpagina’s onder dit domein.

Dit beleid legt ook uit wat uw rechten zijn als iemand die via de Website persoonsgegevens aan Alles Over Ayurveda verstrekt en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Voor vragen over uw gegevens kunt u contact opnemen via www.Allesoverayurveda.nl.

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze website en erkennen dat wanneer u ervoor kiest ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij op verantwoorde wijze met die informatie omgaan. Dit privacy beleid bevat belangrijke informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Welke informatie wordt verzameld en gebruikt door Alles Over Ayurveda?

Wij verzamelen informatie waarmee wij uw browser en apparaat kunnen identificeren en informatie die ons kan vertellen welke pagina’s binnen onze Website u bezoekt en op welke pagina’s u de meeste tijd doorbrengt. Wij doen dit door gebruik te maken van het volgende:

Cookies – een klein alfanumeriek tekstbestand dat wij automatisch toewijzen aan bezoekers van onze website. Het wordt opgeslagen in uw browser en stelt ons in staat uw interactie met ons te identificeren. Soms blijft een cookie op uw apparaat staan voor slechts de enkele keer dat u onze website bezoekt; dit wordt een sessiecookie genoemd.

IP-adres – Internet protocol adres

Pixel – een regel code die op onze webpagina’s staat en die wij gebruiken om te registreren dat u een bepaalde pagina van onze websites hebt bezocht.

Wij gebruiken sommige of al deze informatie om uw website-ervaring te verbeteren door inhoud te leveren waaraan u waarschijnlijk de voorkeur geeft bij toekomstige bezoeken. Onze rechtmatige basis voor dit type verwerking is dat wij een rechtmatig belang hebben bij het begrijpen en verbeteren van uw ervaring met onze Website. Als u er niet mee instemt dat wij cookies en de bovengenoemde informatie gebruiken, kunt u het gebruik ervan voorkomen via uw browserinstellingen. Als u ervoor kiest geen cookies te accepteren, kan het zijn dat bepaalde functies van de Website niet werken zoals wij bedoeld hebben.

Specifieke soorten cookies die worden gebruikt

Performance Analytics Tracking – Dit type cookie verschaft geaggregeerde informatie over waar een gebruiker op de Website komt.

Alles Over Ayurveda maakt gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. Google Analytics gebruikt onder andere cookies om informatie te verzamelen over het aantal bezoeken aan de Website, de webpagina die bezoekers naar de Website heeft verwezen, de taal, het apparaat, de browser en het besturingssysteem, de pagina’s die bezoekers op de Website bekijken en andere soortgelijke details. Wij delen deze informatie niet met derden.

Verzameling en gebruik van contactgegevens

In enkele gevallen kunnen wij uw naam en contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer en postadres) verzamelen. Maar we verzamelen deze informatie niet zonder toestemming en gebruiken ze nooit voor online reclame. Wij bewaren deze informatie, inclusief e-mailadres en andere contactinformatie, uitsluitend om te reageren op een verzoek van een gebruiker. Voorbeelden waarbij u vrijwillig uw naam en contactgegevens verstrekt, zijn:

Als u op de link “contact opnemen” klikt en een vraag of opmerking indient, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om u een antwoord te kunnen sturen.

Als u vrijwillig vraagt om te worden toegevoegd aan onze nieuwsbrieflijst, verzamelen wij uw e-mailadres om u onze e-mailnieuwsbrief of marketinge-mails te sturen.

Als u informatie verstrekt in verband met een sollicitatie.

Om u betere manieren te bieden om toegang te krijgen tot informatie van deze website

Als u informatie invoert in een tekstveld of anderszins informatie aan ons verstrekt op de website.

Door uw contactgegevens in te voeren zoals hierboven vermeld, geeft u Alles Over Ayurveda toestemming deze informatie te gebruiken om contact met u op te nemen over uw verzoek. Deze toestemming is onze wettelijke basis om de informatie op deze manier te gebruiken.

Alles Over Ayurveda kan uw contactinformatie doorgeven aan onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven zodat zij contact met u kunnen opnemen in verband met het doel van uw aanvraag voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet. Wanneer wij uw contactinformatie doorgeven aan onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen in een ander land, zullen wij ervoor zorgen dat zij dezelfde mate van bescherming op uw informatie toepassen als wij.

Als u op enig moment besluit uw toestemming in te trekken en u wilt laten verwijderen uit onze marketing e-mails of nieuwsbrieven, of u wilt zich uitschrijven uit onze database, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens onderaan dit Privacy beleid. U moet uw naam, e-mailadres en duidelijke instructies met betrekking tot de door u gewenste wijzigingen vermelden. U kunt zich ook afmelden voor e-mailnieuwsbrieven door te klikken op de link “afmelden” onderaan de e-mail.

Vaak gestelde vragen

Deelt Alles Over Ayurveda informatie met andere leveranciers of partners?

Alleen met uw goedkeuring, kunnen we toegang tot de informatie die we verzamelen verlenen aan onze leveranciers en aannemers (ook bekend als derden) die diensten namens ons uitvoeren om het gebruik van uw informatie die we hierboven hebben beschreven mogelijk te maken. Het is deze verkopers niet toegestaan deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken. Daarnaast moeten we informatie openbaar maken wanneer we van mening zijn dat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of om verboden activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, zoals incidenten van hacken, misbruik, vermoedelijke fraude of andere verboden activiteiten.

Geeft Alles Over Ayurveda uw persoonsgegevens door buiten de Europese Unie?

Als u ons persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij die persoonsgegevens doorgeven aan onze filialen en dochterondernemingen of aan andere derden, over de grenzen heen, en vanuit uw land of jurisdictie naar andere landen of jurisdicties over de hele wereld om ons in staat te stellen die persoonsgegevens te gebruiken zoals hierboven beschreven. Onze standaardpraktijk is om modelclausules van de Europese Unie te gebruiken voor de overdracht van gegevens van de EER.

Gebruik van deze site door kinderen en gegevens van kinderen:

Onze Website is niet ontwikkeld voor of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind gegevens heeft verstrekt en deze uit onze database wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via Alles Over Ayurveda.com. Als wij ontdekken dat wij informatie hebben verzameld over een kind jonger dan 13 jaar, zullen wij deze informatie verwijderen.

Bewaring en opslag van gegevens:

Wij bewaren uw gegevens die wij op de Website verzamelen gedurende een redelijke periode voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Wij volgen algemeen aanvaarde normen van de online reclame-industrie om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, veilig, nauwkeurig en actueel worden gehouden en slechts zolang worden bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Deze normen omvatten de nodige fysieke, elektronische en beheersactiviteiten om de integriteit, de toegang en het gebruik van gegevens te beschermen.

Informatiebeveiliging:

 Het behoud van de privacy van de informatie van onze gebruikers is zeer belangrijk voor ons, wat betekent dat we zorg dragen en speciale aandacht besteden aan onze veiligheidsmaatregelen om deze informatie te beschermen tegen datalekken. Wij volgen industriële normen om te beschermen tegen onbevoegde toegang tot, behoud van, en openbaarmaking van informatie. Dit omvat fysieke, elektronische en beheersactiviteiten om de integriteit, de toegang en het gebruik van informatie te beschermen.

Koppeling naar andere websites/sites van derden:

 Een link van onze Website naar een andere website houdt niet in dat wij de gelieerde bedrijven of websites goedkeuren, en wij hebben geen controle over de websites van derden waarnaar wij linken, noch zijn wij verantwoordelijk voor hun inhoud of privacy beleid. Zodra u een link naar een andere website volgt, is de privacyverklaring van Alles Over Ayurveda niet langer van toepassing. Het is belangrijk om altijd het privacy beleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Rechten van individuele personen:

U hebt het recht op toegang tot, bijwerking, wijziging, verwijdering, beperking van het gebruik of het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens in een gemakkelijk leesbaar formaat. In bepaalde omstandigheden kunt u ook verzoeken dat Alles Over Ayurveda uw persoonsgegevens overdraagt aan een derde partij, en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via Alles Over Ayurveda.com. Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u ook het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Uw intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van de toestemming.

 

Wijzigingen in dit Privacy beleid:

Vanwege de veranderende aard van privacywet- en regelgeving, digitale technologieën en ons bedrijf, kunnen wij dit Privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Bekijk dit Privacy beleid regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen (wij zullen de ingangsdatum bovenaan de pagina bijwerken zodat u weet wanneer er wijzigingen zijn aangebracht).

Als u klachten hebt of contact met ons wilt opnemen:

Gebruik de onderstaande gegevens, afhankelijk van waar u zich bevindt, en wij zullen ons best doen om eventuele klachten of zorgen die u hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en behandelen, te behandelen.

Als u om welke reden dan ook niet vindt dat wij uw zorgen adequaat hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied en een formele klacht indienen.

“Fit & vol energie de zomer door!”

Ayurveda kan je daarbij helpen!

Deze eeuwenoude (maar steeds populairder wordende) lifestyle geeft je namelijk alle kennis over voeding en lifestyle die goed voor JOU zijn in de zomer. Tips die wel echt werken. Want bij Ayurveda kijken we precies naar wat jij nodig hebt, want elke persoon is uniek.

Speciaal daarvoor hebben we de Alles over Ayurveda – Summer in Balance week bedacht. Dé week waarin we samen zorgen dat jij met de juiste voeding en lifestyle volop kunt genieten van de zomer. Wij helpen je met gezonde (simpele) en lekkere recepten en geven we veel tips en praktische handvatten voor meer energie, minder gezondheidsklachten, beter slapen, hormonale balans en minder stress!